OST sluit af met gift Zuid-Afrika

Tijdens de OST After Charity Party werd afgelopen maandag door de toernooidirecteur van het Open Startbaan toernooi John de Die een cheque overhandigd aan Maraliza Robbertze, vertegenwoordigster van Hospice Palliative Care Association uit Zuid Afrika. Deze organisatie houdt zich onder meer bezig met het verlenen van allerlei vormen van ondersteuning aan kinderen met hiv en andere levensbedreigende ziektes in Zuid Afrika. De binnen het tennistoernooi georganiseerde “side-events” bracht het totaalbedrag op van 1400 euro.Vanuit de doelstelling van maatschappelijk verantwoord organiseren, werd hiermede recht gedaan aan het motto van de OST 2010 “OST goes South Africa”. Het tevens op de bijeenkomst aanwezige bestuurslid van de stichting Theo Janssen MOCfonds Peter Verhoeven (zie links op de foto) verhoogde spontaan het bedrag tot 2500 euro.